مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية

Qays Jasim Saud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         RESERCHERS BIOGRAPHY                     

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL NAME   

 Dr. Qays Jasim Saud

 

 

TITLE 

Senior Chief Geologist

 

 

POSITION 

Head of Media and Relationship Division

 

 

DEGREES 

Ph.D. Geosciences and Chemistry/ University of Missouri-Kansas City/ USA/ December 2014  

Graduate Certificate in Waste Management/ University of Missouri-Kansas City/ USA./ May 2012.

M.Sc. Geology-Hydrogeology/ University of Baghdad/ Iraq/ June, 2004

B.Sc. Geology/ University of Baghdad/ Iraq/ June 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIZATION 

Environmental Pollution/Remediation

 

 

CAREER

 

Worked on groundwater investigation projects at different places in Iraq. Also, Worked as lecturer teaching geology, structural geology from 2002-2006. Many Studies of Utilization for Neogen Mudstone in the Manufacturing of Building Bricks, different places in Iraq.

 

 

 

PUBLISHED RESEARCHES

  • Poster presentations at 2013 Community of Scholars / SGS Awards Ceremony at UMKC - May 9, 2013.

 

Copyright © 2015 AMA content management system. All rights reserved
3:45