مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية

Dr. Hayder A. Al-Bahadily 

 

 

 

                                             

 

 

 RESERCHERS BIOGRAPHY   

                       

 

 

BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL NAME 

Hayder A. Al-Bahadily 

 

 

 

 

 

TITLE  

Senior Chief Geophsicist

 

 

 

 

                                                                                                                                               

POSITION 

Head of Geophsics Division

 

 

 

 

 

 

DEGREE

Ph.D. Geophyyics / University of Baghdad /2022

M.Sc.  Geophyyics / University of Baghdad /1997

B.Sc.  Geology / University of Baghdad /1994

 

 

 

 

                                                                                                                              

SPECIALIZATION

Geophysics

 

 

 

 

 

CAREER

 Applied geophysics, main field of interest gravity and magnetic.

 

 

PUBLISHED RESEARCHES

THE  GEOLOGICAL ORIGIN OF THE UMM AL-BINNI LAKE WITHIN THE AHWAR OF SOUTHERN MESOPOTAMIA, IRAQ

Copyright © 2015 AMA content management system. All rights reserved
3:45