مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية

  Majid A. Alkinani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERCHERS BIOGRAPHY
 
 
BACK                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
FULL NAME
 Majid A. Alkinani
 

TITLE

Senior Chief Geologist

 

 

POSITION

Head of Geological Studies Division

 

DEGREES

Ph.D. TU Bergakademie Freiberg / 2018

M.Sc. Baghdad University / 2009

B.Sc.  University of Salahaddin (Erbil) / 1992

 

SPECIALIZATION

Geochemistry

 

CAREER

He joined Iraqi GEOSURV in 1995, and worked on various geological projects in different parts of Iraq. his major fields of interest are geochemistry, hydrochemistry and environmental geology.

 

PUBLISHED RESEARCHES

 

Copyright © 2015 AMA content management system. All rights reserved
3:45